геодезия, 3D наземно лазерно сканиране, GPS, GLONASS, Galileo и BeiDou - GNSS, геодезически измервания, кадастър, регулация, трасиране

"ГЕО ЗЕМЯ" ООД

геодезия, 3D наземно лазерно сканиране, GPS, GLONASS, Galileo и BeiDou - GNSS, геодезически измервания, кадастър, регулация, трасиране

www.геодезия.com

Геодезия, геодезически измервания, кадастър,

регулация, инвестиционно проектиране

3D геодезия, 3D наземно лазерно сканиране

www.geodesy.xyz

3D геодезия, 3D наземно лазерно сканиране

3D геодезия, 3D наземно лазерно сканиране, GPS, GLONASS, GNSS измервания

 www.GPSGNSS.xyz

3D геодезия, GPS, GLONASS, Galileo и BeiDou навигация

GNSS измервания

Издаване на скици и схеми - услуги по смисъла на чл. 56 от ЗКИР

www.скици.ею

Издаване на скици и схеми - услуги по смисъла на чл. 56 от ЗКИР

покупко-продажби на обработваеми земеделски земи, очертаване

www.земя.ею

покупко-продажби на обработваеми земеделски земи, очертаване

геодезия - публикации, презентации, събития на FIG

www.геодезия.ею

Геодезия - публикации, презентации и събития на FIG

географски ориентирана информация - снимки от някои от обектите в природата

www.xyz-blh.top

географски ориентирана информация

снимки от някои от обектите в природата

връзка с QR код

xyz@000111000.xyz

+359 896 77 87 32

Copyright ©2024 - "ГЕО ЗЕМЯ" ООД All Rights Reserved.